Seguim avançant en la incorporació de la perspectiva de gènere

Al setembre del 2016, l’equip de gestió del Centre Cívic Sagrada Família es torna a reunir per seguir treballant en la incorporació de la perspectiva de gènere.

Tractem dues temàtiques que trobem fonamentals en la tasca d’un centre cívic: la prevenció de la violència masclista i la promoció de la conciliació i la coresponsabilitat entre dones i homes.

Aprofundim en aquestes temàtiques per definir-les conjuntament, reflexionar i aclarir dubtes.

En relació a la conciliació i la coresponsabilitat, és necessari que el centre cívic pugui tenir-la en compte en el moment de planificar activitats, tallers, concerts, etc. Tot l’equip proposem diverses idees que cal arribar a concretar i mirar de fer reals i viables.

Un centre cívic lliure de violència masclista és un objectiu necessari, però també un repte, ja que aquesta violència és una xacra encara molt present a la nostra realitat. Per això és tan necessari que l’equip sigui capaç d’identificar possibles situacions de violència que es puguin donar a l’equipament, és a dir, tenir les alarmes sempre posades (o les ulleres de gènere, què ens permeten mirar la realitat des d’aquesta perspectiva). També és important saber com actuar, i tenir pautes conegudes i compartides per tot l’equip. És en aquesta direcció que seguirem treballant, per poder nodrir la “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família” amb orientacions que també prevegin una actuació comuna davant d’aquestes situacions.

Posted in activitats.