El Centre Cívic

El Centre Cívic Sagrada Família és un equipament municipal públic de proximitat. Ofereix els serveis i projectes del catàleg dels centres cívics, i actua com a impulsor i facilitador de projectes amb la comunitat.

El Centre es va inaugurar a la primavera de 1997, integrat dintre d’un edifici que agrupava també Serveis Socials i el Mercat. L’any següent es va crear com a projecte pilot el Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD), que va ser el pioner de la xarxa que existeix actualment a la ciutat.

El Centre Cívic Sagrada Família ha treballat des del seu inici els temes de gènere a través del cicle Fem en femení, un cicle que persegueix captar i donar a conèixer allò que fan i allò que pensen les dones sobre diferents aspectes. A través de diferents activitats es treballaven temes relacionats amb el món de les dones des d’un punt de vista informatiu, com una experiència estètica i sempre amb la intenció de fomentar un esperit crític.

Des del servei de difusió i divulgació cultural s’ofereix una programació d’activitats culturals de caràcter anual. A banda del cicle Fem en femení, durant aquests anys tambe s’han fet activitats vinculades a dos dies assenyalats; el 25 de novembre (Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones) i el 8 de març (Dia Internacional de les Dones) amb la convocatòria del Premi de Relats Curts: Relats en femení.

Es valoren molt positivament aquests anys de recorregut del cicle, que ha possibilitat fer visible la feina de moltes dones i tractar molts temes referents al gènere. El 2013 es considera que s’ha arribat a un punt d’inflexió en què és necessari reflexionar, revisar i replantejar la línia d’especialització del centre. És per això que el Centre Cívic Sagrada Família ha posat en marxa un projecte singular per promoure la igualtat de gènere.