Nous horitzons

Ens construim...

És important considerar que ens anem construint com “dones” i “homes” a partir de molts missatges que reprodueixen els estereotips i els rols de gènere i que incorporem des de la infància: és això que s’anomena socialització de gènere. En aquest procés el rol dels agents socialitzadors és fonamental.

 Per exemple, la família com a primer espai de socialització té un rol important en la reproducció d'estereotips i de rols de gènere. Encara que moltes dinàmiques hagin canviat, els nens i les nenes segueixen veient (i, llavors, reproduint) rols de gènere força definits en el nucli familiar.

Sabies que…?

Cada cinc anys es realitza a nivell mundial un monitoratge global dels mitjans de comunicació en què s'analitza la presència de dones i homes als telediaris. El del 2009, en línia amb els anteriors, demostra que les dones són subrepresentades respecte als homes en els 108 països analitzats.

Informa't

Sabies que…?

Segons l’enquesta d’ús dels temps de 2010-2011, de mitjana, les dones dediquen al dia més de quatre hores al treball no remunerat (llar i família), mentre que els homes en dediquen la meitat, dues hores i dos minuts. De fet, l'ús del temps és un indicador important de les desigualtats de gènere.

Informa't

És també indubtable el poder que tenen els mitjans de comunicació en la representació dels rols de gènere i en la transmissió dels estereotips. Si ens posem les “ulleres de gènere” i obrim un diari, ens adonarem que la gran majoria dels protagonistes són homes, que les dones que apareixen ho fan sobretot en relació al rol maternal i de cura o mostrant el seu cos per fer publicitat d’algun producte. Si a més a més busquem la diversitat d'ètnies i cultures, els estereotips resulten encara més profunds. En el moment en què comencem a mirar amb aquests ulls el diari o qualsevol altre mitjà de comunicació, no podrem parar de veure com són estereotipats els missatges que rebrem cada dia.

Sabies que…?

Cada cinc anys es realitza a nivell mundial un monitoratge global dels mitjans de comunicació en què s'analitza la presència de dones i homes als telediaris. El del 2009, en línia amb els anteriors, demostra que les dones són subrepresentades respecte als homes en els 108 països analitzats.

Informa't

Sabies que…?

Fa més de cinquanta anys, Virginia Woolf va escriure en un assaig que si un marcià visités la terra i es formés una idea d'ella amb la sola lectura dels diaris, pensaria que es tracta d'un planeta habitat únicament pels homes.

Informa't