(Des) igualtats

Els rols i estereotips de gènere tenen conseqüències concretes en la repartició dels recursos que estan a l’abast en cada societat. És a dir, no es tracta només que els rols femení i masculí siguin diferenciats, si no que aquesta diferència produeixi desigualtats. Les desigualtats de gènere es donen en molts àmbits de la nostra societat. Tot i això, hi ha hagut canvis des de l’època de la Il·lustració, i ara mateix a la nostra societat s’ha aconseguit (gairebé en la seva totalitat) l’anomenada igualtat formal, és a dir, la igualtat en front de la llei.

 

La igualtat formal té a veure amb la igualtat d’oportunitats, que suposa l'equiparació de les condicions de partida perquè cada persona tingui l'opció o possibilitat d'accedir als drets i a les oportunitats. Però la igualtat de resultats? Per aconseguir aquesta igualtat no n’hi ha prou amb les condicions de partida. És necessari eliminar qualsevol distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que pugui en la pràctica anul·lar el gaudi i exercici dels drets.

Sabies que...

Fins fa molt poc temps a l'Estat Espanyol no hi havia cap igualtat formal entre dones i homes. Pensem que existia la “llicència marital”, és a dir, l’exigència d'una autorització del marit perquè l’esposa pogués treballar. Aquesta norma va estar en vigor fins al 1975. A més a més, fins al 1966 s'establia la impossibilitat per a les dones d'accedir a càrrecs de magistrat, jutge o fiscal, partint de la consideració que, en cas d'accedir-hi, “la dona posaria en perill certs atributs als quals no ha de renunciar, com són la tendresa, la delicadesa i la sensibilitat” (Llei de Drets Polítics, Professionals i de Treball de la Dona, 1961). 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/fem/fem-m.ortiz.html

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Mujeres-en-el-franquismo

 

El que passa al mercat laboral és un exemple clar de la distància entre la igualtat formal i la igualtat de resultats.  El mercat laboral funciona gràcies a una estructura social que ho sustenta, que es basa en gran mesura en el treball domèstic i de cura que fan les dones, encara que això sigui invisibilitzat i infravalorat. La divisió sexual del treball atribueix el rol principal de la cura a les dones, i fa que gran part d’aquestes hagin de dividir-se entre les tasques familiars (gairebé sempre no remunerades i invisibilitzades) i una ocupació al mercat laboral. És per això que, encara que actualment al nostre context no hi hagi cap obstacle legislatiu formal a l’accés al treball remunerat per a les dones, l’atur i la taxa d'inactivitat és més alt per a les dones i la bretxa salarial segueix sent rellevant.

Sabies que...

Encara avui hi ha una bretxa salarial important entre dones i homes en la nostra societat. És per això que s’ha establert, a nivell europeu, un “dia per a la igualtat salarial entre dones i homes” (22 de febrer).

http://www.iqobservatori.org/index.php/component/k2/item/433-cobren-mes-homes-o-dones-la-bretxa-salarial

Sabies que...

Existeix una economia que es diu feminista, i que vol donar valor al treball de cura que permet la sostenibilitat de la vida i del sistema econòmic. http://www.youtube.com/watch?v=HylglzHxehU

Amb l’equip del centre es va debatre sobre...(acotació)

...la divisió sexual del treball: no han estat sempre les dones en totes les societats les que tenen cura de la prole i els homes els responsables de la manutenció de la família?

Profunditzant en el tema, ens hem adonat que hi ha societats en què la cura s'organitza de forma comunitària, i tant dones com homes hi participen. També vàrem veure com les posicions sociobiologicistes poden ser molt perilloses, ja que donen explicacions biològiques per fenòmens que en realitat són productes de la cultura de cada context.

Sabies que...

Al 1935 l’antropòloga Margaret Mead va escrriure “Sexe i temperament en tres societats primitives”, en què compara els pobles Arapesh, Mundugumor i Tchambuli de Nova Guinea. Segons Mead, en la societat Arapesh es dóna només un gènere, que és el que en occident seria el “femení”.  A més a més, tant els homes com les dones tenen cura per igual dels nens i nenes. 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.es/2012/04/margaret-mead-roles-sexuales.html

IMG_0288

IMG_0287

IMG_0281