Apunts sobre violència de gènere

Una altra problemàtica social que representa la pitjor forma de desigualtat cap a les dones és la persistència, encara avui, de la violència de gènere. Només una dada ens hauria de fer reflexionar molt: a l’Estat espanyol, des del 2005 fins al 2014, hi ha hagut un total de 623 víctimes mortals de violència de gènere. (Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat).

Sabies que...?

El 4 de desembre de 1997 Ana Orantes va ser entrevistada per Canal Sur i va relatar que feia  quaranta anys que el seu marit la maltractava. Va ser la primera vegada que el problema de la violència contra les dones es va fer visible amb noms i cognoms als mitjans de comunicació. Uns dies després de l’entrevista, el seu marit la va cremar viva. I per què? Doncs per haver fet pública una violència que, segons ell, s’havia de quedar en l’àmbit privat.

Informa’t

Més informació

Moltes vegades s’utilitzen termes diferents per anomenar la violència contra les dones. En tots els casos, aquesta és una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho.

Violència de gènere. D’acord la llei estatal del 2004 la violència de gènere és: “la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència” (Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, article 1).

Violència masclista. D’acord la llei catalana de 2008 la violència masclista és: “la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat” (Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, article 3).

Mentre en el cas de la llei estatal la violència es limita a la violència exercida per la parella o ex-parella, en el cas de la llei catalana s’inclouen altres àmbits de violència més enllà de la violència a la parella, com ara: l’àmbit familiar, l’àmbit laboral i l’àmbit social o comunitari.

Amb l'equip del centre es va debatre sobre...

…els termes que s’utilitzen per anomenar la violència. “Violència de gènere” fa referència a una violència que és el resultat d’un sistema de gènere desigual, és a dir, es fa èmfasi en les seves causes estructurals. Per l’altra banda, el terme “violència masclista” fa referència al fet que és una violència perpetuada pels homes contra les dones. Segons part de l’equip el terme violència masclista explica més clarament el fenòmen.

La violència de gènere que arriba a l’homicidi és només la punta de l’iceberg d’un fenomen molt complex i invisibilitzat. Pensem que segons l’Enquesta de Violència Masclista a Catalunya de la Generalitat de Catalunya (2010) més del 80% de les dones que han patit fets que consideren violència no ho denuncien i en la gran majoria de casos, és a mans d’un home del seu entorn.

Sabies que...?

Hi ha moltíssims prejudicis en torn a la violència masclista i és important poder donar dades reals per poder desmentir-les.

Informa’t

Sabies que...?

Més enllà de la violència masclista física i visible, existeixen comportaments masclistes, anomenats “micro-masclisme”, que Luis Bonino defineix com comportaments de control i dominació de “baixa intensitat” i que els homes exerceixen moltes vegades de forma inconscient.

Informa’t