Marc d’actuació

Com a marc de referència, en la guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família es presenta una reflexió sobre algunes de les principals qüestions en relació a la igualtat de gènere i els drets de les dones que es van tocar durant el procés anual d’especialització de gènere dut a terme al 2013. Aquestes temàtiques inclouen tant les reflexions madurades durant el procés en el seu conjunt, com els elements tractats durant les sessions de formació i sensibilització amb l‘equip. Les reflexions estan acompanyades de recursos on line per poder aprofundir els temes presentats.