Marc d’actuació

Des de que vam començar amb el projecte d’especialització de gènere, en 2013, hem estat alternant la reflexió conceptual amb la pràctica quotidiana de transversalització de la perspectiva de gènere al treball del centre cívic.

En aquests apartats, presentem algunes de les principals qüestions en relació a la igualtat de gènere i els drets de les dones que hem estat tocant durant el procés d’especialització de gènere.

Les reflexions estan acompanyades d’enllaços a recursos on line per poder aprofundir els temes presentats.