La primera sessió de formació del 2015: gènere i comunicació

Un centre cívic és en constant comunicació amb el barri i la ciutat. Cada dia ens comuniquem amb les veïnes i veïns del barri, escrivim correus i notícies en les xarxes socials, elaborem cartells per un taller o un concert que organitzem… Fent tot això, hem de tenir incorporada una mirada de gènere, per tal de no transmetre estereotips i poder contribuir a una comunicació més inclusiva.

Com a centre cívic hem treballat durant aquests anys d’especialització en gènere sobre unes orientacions específiques respecte a la comunicació.

En aquesta sessió formativa, al juny del 2015, volíem seguir treballant sobre aquest tema tant important, amb l’objectiu principal de reforçar el coneixement de l’equip sobre les eines disponibles per analitzar la comunicació (periodística, publicitària, pública, així com del propi centre cívic) des d’una perspectiva de gènere.

Amb aquesta finalitat vam repassar alguns dels principals mecanismes existents per mantenir una comunicació estereotipada i sexista. Aquí alguns dels temes tractats.

  • la invisibilitat de les dones en les notícies periodístiques de major relleu;
  • la estereotipització de la imatge de les dones, encara molt vinculada a la cura i a l’àmbit privat i sovint en segon lloc respecte a un home protagonista (fins i tot en les campanyes del govern);
  • la sexualització del cos de les dones, utilitzat per vendre productes i atreure l’atenció en moltes publicitats, fins i tot recents;
  • la poca diversitat (per exemple d’ètnia i d’origen) de les dones i els homes representats.

Durant tota la sessió vam treballar sobre exemples concrets extrets de periòdics, publicitats, campanyes, etc. També vam voler analitzar algunes d’imatges creades pel centre cívic. Tot això per poder exercitar-nos a identificar possibles elements sexistes en la forma de comunicar els missatges.

El debat i la reflexió van ser intens. Seguim treballant per aplicar tot això a la nostra feina!

Posted in activitats.