Casal Infantil

El treball del Casal Infantil té una centralitat indubtable des d’una perspectiva de gènere, ja que les educadores i els educadors tenen un contacte diari amb els infants en el seu procés de creixement, i poden contribuir a transmetre uns valors lliures d’estereotips i rols de gènere marcats. Per tot això, és fonamental adoptar una perspectiva coeducativa en el treball del Casal Infantil: en la programació d’activitats, en el material educatiu que s’utilitza, en l’organització de l’espai, en l’ús del llenguatge, en les actituds cap a les nenes i els nens, en l’avaluació de les activitats, etc.

Sabies que...?

Hi ha molt material i eines sobre educació que donen pautes útils sobre com incorporar aquesta perspectiva en el treball educatiu. Aquí només us en presentem algunes.

Informa’t

Més informació

Més informació

 

Si vols aprofundir en el tema, no et perdis el treball realitzat pel casal infantil del centre cívic sobre coeducació. Consulta les “Propostes per a la intervenció coeducativa als casals infantils”, elaborades amb el suport de Coeducacció.

Pautes d'actuació

En la comunicació i el llenguatge

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge oral i escrit de cara a fer un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric:

Usar la fórmula doble: femení + masculí (ex.: usuaris/usuàries).

 • Utilitzar noms invariables respecte al gènere, que facin referència tant al masculí com al femení (ex.: infants).
 • Fer servir la paraula persona amb un adjectiu o una frase subordinada (ex.: persones usuàries).
 • Fer servir el femení com a genèric, en el cas que hi hagi més dones que homes.
 • Ampliar el vocabulari que s’utilitza, recuperant paraules del català antic i les diferents zones de Catalunya per aprofitar la nostra riquesa lèxica.

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge icònic (imatges, fotos, etc.) de cara a no reproduir rols i estereotips de gènere:

 • Representar les dones en tots els espais, no només el domèstic, i exercint tasques i activitats de tot tipus.
 • Representar els homes també en els espais privats, amb actituds no considerades tradicionalment masculines (cura, tendresa, etc.).
 • Mostrar la diversitat a través de les imatges. No només pel que fa al sexe, sinó també pel que fa a l’edat, l’ètnia, els models de “bellesa”, les capacitats, els models de família, l’orientació sexual, etc.
 • Evitar la utilització del cos de les dones i la sexualització de la mirada masculina.
 • Intentar mantenir un equilibri numèric, i fer atenció a la posició de les dones i els homes, al lloc d’on s’enfoca la foto, etc.
 • Representar les dones com a subjectes actius.

En la programació de les activitats específiques del Casal Infantil

 • Incloure la coeducació en els documents de programació estratègica del Casal Infantil (Projecte Casal Infantil). Això permetrà fer visible el compromís amb la coeducació com a eix de treball transversal i com a metodologia de treball.
 • Programar activitats molt diverses, que siguin atractives tant per als nens com per a les nenes.
 • Promoure activitats amb una perspectiva coeducativa, en què es puguin qüestionar els rols de gènere mitjançant els jocs i fomentar el lliure desenvolupament de cada criatura.
 • Evitar promoure jocs en què els rols de gènere estiguin molt marcats o intentar jugar a aquesta mena de jocs qüestionant els rols.

En l'execució de les activitats i la relació amb els infants i les famílies

 • Fomentar la participació de les nenes en les activitats considerades “tradicionalment” masculines i viceversa.
 • Fer un reforç positiu quan una criatura adopta una actitud o un comportament que desafia el que es considera “adequat” al seu sexe.
 • Intentar dotar el casal, en la mesura que sigui possible, de joguines que no promoguin rols de gènere extremament marcats i que fomentin la segregació entre nens i nenes.
 • Tenir a disposició llibres (contes, còmics, etc.) amb una perspectiva coeducativa o que eviten la reproducció de rols de gènere molt marcats (tant per part de les imatges com per part dels continguts escrits).
 • Promoure l’escolta i el treball de cançons infantils que no reprodueixin estereotips i rols de gènere.

En l'avaluació de les activitats

 • Fer les avaluacions (diàries, trimestrals, etc.) i la memòria anual tenint en compte l’eix de la coeducació.
 • Incloure la coeducació en els documents de programació per tal de facilitar que es tingui en compte la perspectiva coeducativa durant el seguiment i l’avaluació de les activitats.

En la relació amb les famílies

 • Involucrar les famílies en les activitats coeducatives i promoure una reflexió conjunta sobre el seu rol com a agents socialitzadors.

En la composició de l'equip

 • Fomentar que hi hagi un equilibri entre educadors i educadores a l’equip del Casal Infantil (tant durant l’any com als casals d’estiu).

 

En el cas d'actituds sexistes per part de les persones usuàries

 • Posar uns límits molt clars.
 • Usar el pragmatisme: quines respostes funcionen (per fer cessar l’acte sexista) i quines no? En quines situacions? Treballar per potenciar les respostes que funcionen.
 • Crear un espai en què les persones de l’equip puguin compartir les situacions sexistes que han viscut o que han presenciat.
 • Definir des del centre cívic –encara que sigui en línies generals– quins comportaments sexistes no es toleren dintre del centre (insults sexistes, actes de violència de gènere, assetjament, etc.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *