Guia pràctica

Text introductori:

Com a part de la implementació del projecte d'especialització, l'equip del Centre Cívic va participar a un primer cicle de formació i sensibilització sobre gènere. L'equip d'un centre cívic és un agent central de promoció de valors de proximitat, per tant és indispensable promoure processos de formació i sensibilització perquè els canvis de mentalitat es reflecteixin sobre el treball que cada persona de l'equip fa en el seu àmbit d'actuació.

És, doncs, gràcies al procés que es va decidir elaborar aquesta guia. Creiem que aquest aspecte atribueix un caràcter original i innovador a la guia, com intent de donar forma a un procés participatiu que va ser tot un repte.

Per què es va identificar la necessitat d'elaborar una guia com aquesta? Perquè durant el procés de recerca, teorització i formació, ens vàrem adonar que podia ser molt útil tenir a l’abast un full de ruta que ens orientés durant el camí ambiciós que estem emprenent: necessitàvem d'un document que pogués donar pautes concretes d'actuació. Com podem fomentar la igualtat de gènere des del nostre actuar quotidià com a centre cívic? 

Amb aquesta guia volem també garantir la sostenibilitat i efectivitat del procés d’especialització de gènere, per tal d’evitar el risc d’“evaporació de gènere”, és a dir, la tendència a diluir-se, i no concretar-se, dels objectius de promoció de gènere que es fixen en un projecte.

Encara que la voluntat sigui fixar pautes, el document no s'ha de considerar un document tancat i definitiu. El volem veure com una eina viva, adaptable als canvis i a les noves necessitats que es viuran al centre, i que pugui ser objecte d’una revisió continuada. Volem una eina aclaridora i orientadora, però que al mateix temps sigui a la nostra disposició cada vegada que detectem un nou element que no havíem considerat o quan identifiquem més estratègies d'acció per compartir.

3.1 Orientacions per grups de serveis i tasques del personal

 

Aquí va el format taula amb pestanyes per anar mirant la informació.(intento mandártela hoy porque no encuentro el correo de Carol en el que me lo mandaba)

Ahora vienen las tres secciones que habría que separar:

3.1.1 Difusió i Divulgació cultural, Formació, Cessió d’espais, Suport a la Creació i Treball amb el teixit associatiu

 Aquests serveis tenen un rol fonamental, ja que és des d’aquests serveis que es gestiona tota la programació cultural del centre, els tallers, la relació amb el teixit associatiu, les cessions d’espai, les contraprestacions, etc.

En aquest sentit, des d’aquests serveis es poden incidir en elements centrals des d’una perspectiva de gènere, com ara l’organització dels horaris, la definició dels continguts artístics, el seguiment i l’avaluació de les activitats,...

 

Sabies que...

L’Institut Català de les Dones va redactar una guia “Les polítiques de dones a l’àmbit de la cultura” per incorporar una perspectiva de gènere en les polítiques de l'àmbit cultural.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.8995df589d09a9b439a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=76c6ffedca646210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=76c6ffedca646210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

3.1.2 Servei d’Informació (i de Comunicació) i equip d’auxiliars

 Les persones que treballen en aquests àmbits del Centre Cívic tenen un contacte directe i quotidià amb les persones usuàries, el professorat dels tallers, les persones que participen en les diferents activitats, la gent que simplement passa pel centre per demanar informacions... És a dir, són la “cara visible” del Centre Cívic i és especialment important que tinguin incorporada i consolidada una reflexió sobre la importància d'evitar transmetre i reproduir els estereotips i rols de gènere. Les seves actituds i comportaments són especialment importants.

Per l'altra banda, les persones que s'encarreguen de la comunicació del Centre Cívic tenen a disposició una poderosa eina de transmissió de missatges, tant a través de les paraules com de les imatges. És, aleshores, indispensable per avançar cap a la igualtat incorporar una perspectiva de gènere al conjunt de les estratègies comunicatives del centre.

 Sabies que...

Existeixen guies per incorporar la perspectiva de gènere en la comunicació de les organitzacions i manuals per incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica dels mitjans de comunicació. Són materials que poden ser molt útils en la construcció d'una comunicació i unes actituds que promoguin la igualtat de gènere.

http://www.mugarikgabe.org/index.php?option=com_content&task=view&id=205

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuitem.351404635dde900639a72641b0c0e1a0/?vgnextoid=a15c06041bab2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a15c06041bab2310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

 

3.1.3. Casal Infantil

El treball del Casal Infantil té una centralitat indubtable des d’una perspectiva de gènere, ja que les i els educadors tenen un  contacte diari amb els infants en procés de creixement, i poden contribuir a una transmissió de valors lliures d'estereotips i rols de gènere marcats. Per tot això és fonamental adoptar una perspectiva coeducativa en el treball del Casal Infantil: en la programació d’activitats, en el material educatiu que s’hi utilitza, en l’organització de l’espai, en l’ús del llenguatge, en les actituds cap a les nenes i als nens, en l’avaluació d’activitats, etc.

Sabies que...

Hi ha molt material i eines sobre educació que donen pautes útils sobre com poder incorporar aquesta perspectiva al treball educatiu. Aquí només us presentem algunes.

http://www.mueveteporlaigualdad.org/docs/educacion_en_igualdad_valenciano.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/serveis/docs/publicacions_eines10.pdf

http://www.educandoenigualdad.com/

http://www.coeducaccio.com/

NOTA: Tras cada una de las secciones Carol puso un comentario "Orientacions al Excel", que no se muy bien qué significa, por si el lunes o el martes quieres hablarlo con ella.

3

Game6

Game2

Game4