Guia pràctica

Com podem fomentar la igualtat de gènere des de les nostres actuacions quotidianes com a centre cívic? Al començament del procés d’especialització de gènere es va identificar la necessitat d’elaborar una guia, que ens pogués donar pautes concretes d’actuació sobre com transversalitzar la perspectiva de gènere en el treball diari.

Aquestes pautes, que són fruit del treball conjunt de l’equip, volen també garantir la sostenibilitat i efectivitat del procés d’especialització de gènere, per tal d’evitar el risc d’“evaporació de gènere”, és a dir, la tendència a diluir-se, i no concretar-se, dels objectius de promoció de gènere que es fixen en un projecte.

És important concebre aquesta guia com una eina viva, adaptable als canvis i a les noves necessitats que es viuen al centre, i que sigui objecte d’una revisió continuada.

Per donar resposta a aquesta necessitat d’adaptació a la realitat, l’equip del centre cívic realitza reunions periòdiques de seguiment (tres cops l’any) en què es revisen i modifiquen aquestes pautes, per poder-les adaptar als canvis del context i als progressos de l’equip en la temàtica.

En els subapartats d’aquesta pàgina trobareu les nostres pautes d’actuació, dividides pels serveis en què s’estructura el Centre Cívic Sagrada Família.

Pots consultar la “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família” en pdf aquí