La segona sessió de formació del 2015: violència de gènere al espai públic

Al setembre 2015: l’equip del centre cívic es reuneix aquest cop per parlar de violència de gènere a l’espai públic
Lamentablement, la violència de gènere segueix sent un greu problema social, i encara avui en dia, són moltes les dones que en són víctimes. En aquesta sessió de formació i de treball amb l’equip, vam voler aprofundir el tema de la violència de gènere, no només la que s’exerceix en les relacions de parella, sinó també la que es dóna a l’espai públic, com és el cas de les agressions i l’assetjament sexual.
És fonamental que un centre cívic, que està en constant contacte amb el barri i la pròpia gent, tingui el coneixement suficient sobre aquest fenomen, i pugui detectar les possibles situacions de violència, a més de ser capaç de rebutjar els mites i prejudicis més comuns que l’envolten.
Per això, vam començar la sessió amb un repàs sobre les definicions, els àmbits i les formes de la violència contra les dones. És un problema social complex, i encara que se’n parli bastant, no sempre és clar quines són les característiques específiques d’aquesta violència, les diferencies amb altres tipus de violència, i per què és necessari un conjunt de lleis i serveis específics que donin resposta a aquesta xacra.
A la segona part de la sessió, vam començar a explorar el complex problema de la violència que es perpetua contra les dones a l’espai públic. Es va fomentar la reflexió i el debat, també a partir de les experiències personals de l’equip.

Es van tractar diversos temes, com per exemple:
– La responsabilització de les dones víctimes d’aquesta violència: sovint es qüestiona la manera de vestir, d’actuar, els hàbits de la víctima d’agressions sexuals o d’assetjament. Com si fos ella la responsable de la violència, i no l’agressor.

– La normalització d’aquesta violència i la dificultat de saber com respondre: en el cas de les víctimes, sense sentir-se culpables i sent conscients dels propis drets; i en el cas de les persones que en són d’alguna forma testimonis, intentant trencar amb l’actitud de silenci i tolerància que molt sovint acompanya aquestes violències.
La sessió va ser plena de debat, reflexió i també diferencies d’opinió. Quant camí tenim encara  per poder desmuntar les creences i els mites al voltant d’aquestes violències, tan difoses encara avui en dia a la nostra societat!

 

Posted in activitats.