Jornada de presentació del projecte Gènere i Igualtat amb tots els equips de centres cívics de l’Eixample

El passat 27 de juliol l’equip del Centre Cívic Sagrada Família va presentar el projecte de gènere i igualtat als equips de treballadores i treballadors dels centres cívics de l’Eixample.
La sessió va ser preparada amb afany i dedicació doncs feia mesos que volíem compartir les nostres idees i accions sobre com podem treballar amb perspectiva de gènere a un centre cívic.
Vam presentar les principals línies de treball en informació, comunicació, programació i coordinació, parlant des de la nostra experiència i compartint les reflexions i criteris de com incorporar la perspectiva de gènere en les nostres tasques i funcions al centre cívic. El Casal Infantil va exposar el seu projecte en coeducació presentant diversos materials i reflexions.
Vam participar de la jornada 51 persones: 36 dones i 15 homes. Al debat final van sortir reflexions molt interessants com per exemple: està la cultura de proximitat més feminitzada que altres àmbits culturals?; variables i criteris de programació; o com afecten els estereotips lligats a certs colors i peces de roba durant la infància.
Agraïm la participació de la consellera en Feminismes i LGTBI, les tècniques del Districte, la nostra assessora del projecte i principalment als equips dels centres cívics de l’Eixample. Va ser una jornada plena d’aprenentatges i que ens dóna empenta per continuar treballant i compartint. Podeu veure algunes fotografies i seguir el fil de la jornada a: https://twitter.com/centrecivicsafa/status/890599688147161088

Trobada d’equip al desembre 2016: Visibilitzant els progressos fets en la promoció de la igualtat de gènere!

El 2016 va acabar amb una nova trobada de l’equip del Centre Cívic Sagrada Família per fer el punt de la situació i analitzar conjuntament les possibilitats de futur quant a la promoció de la igualtat de gènere al centre.

 

Vam dividir-nos en petits grups per analitzar la situació de diferents temes que s’han anat treballant en aquests anys:

  • Comunicació amb perspectiva de gènere;
  • Conciliació i corresponsabilitat;
  • Perspectiva de gènere a la programació cultural i tallers;
  • Prevenció de la violència masclista al centre;
  • Perspectiva de gènere al casal infantil;
  • Perspectiva de gènere en l’atenció al públic.

 

Per cada tema ens vam preguntar: “Què estem fent al Centre Cívic?”, “Quines dificultats hi ha?”, “Quines propostes de millora?”. Els debats dels grups va ser molt rics i van posar de manifest la gran quantitat d’iniciatives que s’estan duent a terme, encara que a vegades no es visibilitzin suficientment. De fet, cada cop és més consolidada una programació d’activitats culturals i tallers que trenquen estereotips, toquen temes rellevants des de la perspectiva de gènere, i promouen la corresponsabilitat. Especialment destacable en aquest sentit són els “Tallers duo” que permeten conciliar la participació a un taller del pare/mare amb el fill/a . L’equip, entre moltes altres qüestions, destaca els progressos fets en la comunicació amb perspectiva de gènere o a la incorporació de la mirada coeducativa al Casal Infantil. A més a més s’explica que s’intenta treballar perquè el llenguatge i la forma de comunicar-se en l’atenció al públic sigui lliure d’estereotips.

El camí encara és llarg, i les propostes de futur identificades són també moltes, però s’ha de dir que aquesta trobada ens ha permès també veure quant recorregut ja ha estat fet.

Seguim avançant en la incorporació de la perspectiva de gènere

Al setembre del 2016, l’equip de gestió del Centre Cívic Sagrada Família es torna a reunir per seguir treballant en la incorporació de la perspectiva de gènere.

Tractem dues temàtiques que trobem fonamentals en la tasca d’un centre cívic: la prevenció de la violència masclista i la promoció de la conciliació i la coresponsabilitat entre dones i homes.

Aprofundim en aquestes temàtiques per definir-les conjuntament, reflexionar i aclarir dubtes.

En relació a la conciliació i la coresponsabilitat, és necessari que el centre cívic pugui tenir-la en compte en el moment de planificar activitats, tallers, concerts, etc. Tot l’equip proposem diverses idees que cal arribar a concretar i mirar de fer reals i viables.

Un centre cívic lliure de violència masclista és un objectiu necessari, però també un repte, ja que aquesta violència és una xacra encara molt present a la nostra realitat. Per això és tan necessari que l’equip sigui capaç d’identificar possibles situacions de violència que es puguin donar a l’equipament, és a dir, tenir les alarmes sempre posades (o les ulleres de gènere, què ens permeten mirar la realitat des d’aquesta perspectiva). També és important saber com actuar, i tenir pautes conegudes i compartides per tot l’equip. És en aquesta direcció que seguirem treballant, per poder nodrir la “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família” amb orientacions que també prevegin una actuació comuna davant d’aquestes situacions.

Iniciem el 2016 amb una formació sobre Comunicació amb perspectiva de gènere

A inicis del 2016 l’equip del Centre Cívic Sagrada Família ha participat en la formació “Comunicar en femení” realitzada per l’Associació de Dones Periodistes.

Durant quatre sessions tres dones periodistes ens han compartit els seus coneixements i orientacions per tal de millorar la nostra comunicació i aprofundir en la manera d’incorporar la mirada de gènere en tots els nostres canals de comunicació.

El punt central de la formació ha estat la idea de com la comunicació pública construeix la realitat.

Les funcions bàsiques dels mitjans de comunicació i dels diferents sistemes d’informació són les d’informar, formar i entretenir. Cal afegir-hi, a més, les de sensibilitzar, fer-los servir de vehicle transformador de la societat, ajudar a crear opinió pública i enfortir la democràcia.

Podríem dir que aquestes funcions del periodisme poden ser compartides per un equipament municipal de proximitat?

La comunicació emesa des d’un centre cívic, igual que les activitats que organitza, construeix la realitat en què viuen les persones, i aquesta realitat mai està lliure de significats i valors intrínsecs. Per això és tan important que puguem comunicar amb perspectiva de gènere.

Des del Centre Cívic volem oferir una versió de la realitat que sigui plural i que les dones, que són el 52% de la població, hi estiguin ben representades i tractades amb el to adequat. També volem oferir informació sobre aquells temes de les veus més silenciades.

L’Associació de Dones Periodistes ha elaborat una guia pràctica amb el contingut d’aquesta formació “Guia Comunicar en femení. Recomanacions per a una comunicació no sexista

Última trobada formativa de l’equip en el 2015: debatent entorn de la conciliació

La cura de les persones és una activitat diària fonamental per la sostenibilitat de la nostra societat. No obstant això, segueix sent una tasca molt poc visible, infravalorada i encara avui en dia, principalment femenina. Amb aquesta premissa, es va debatre amb l’equip del centre cívic sobre conciliació. Es va parlar de les experiències de maternitat i paternitat del grup, i de com la conciliació sembla encara ser “cosa de dona”.
Més que parlar de conciliació com a necessitat de les dones per poder “arribar a fer-ho tot”, vam parlar de coresponsabilitat: la responsabilitat compartida de posar la cura de les persones (infants, gent gran, persones dependents, etc.) al centre de l’organització social. La cura com a responsabilitat compartida entre pares i mares, però també per les empreses i l’estat. I respecte a això vam mencionar la precarietat laboral actual, que obstaculitza moltíssim la conciliació, sobretot per aquells treballs menys protegits per la normativa laboral, com pot ser el treball domèstic (majoritàriament realitzat per dones migrades).
Vam acabar la sessió preguntant-nos com poder fomentar la conciliació (o coresponsabilitat) des del Centre Cívic Sagrada Família. Van sortir moltes propostes, per promoure un centre de proximitat que no sigui excloent i que faciliti a tothom la possibilitat de gaudir de la seva oferta cultural i de tallers. Les propostes estan sobre la taula, s’han d’acabar de delinear i consensuar, per poder ser posades en pràctica i incloses en la nostra “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família”.

La segona sessió de formació del 2015: violència de gènere al espai públic

Al setembre 2015: l’equip del centre cívic es reuneix aquest cop per parlar de violència de gènere a l’espai públic
Lamentablement, la violència de gènere segueix sent un greu problema social, i encara avui en dia, són moltes les dones que en són víctimes. En aquesta sessió de formació i de treball amb l’equip, vam voler aprofundir el tema de la violència de gènere, no només la que s’exerceix en les relacions de parella, sinó també la que es dóna a l’espai públic, com és el cas de les agressions i l’assetjament sexual.
És fonamental que un centre cívic, que està en constant contacte amb el barri i la pròpia gent, tingui el coneixement suficient sobre aquest fenomen, i pugui detectar les possibles situacions de violència, a més de ser capaç de rebutjar els mites i prejudicis més comuns que l’envolten.
Per això, vam començar la sessió amb un repàs sobre les definicions, els àmbits i les formes de la violència contra les dones. És un problema social complex, i encara que se’n parli bastant, no sempre és clar quines són les característiques específiques d’aquesta violència, les diferencies amb altres tipus de violència, i per què és necessari un conjunt de lleis i serveis específics que donin resposta a aquesta xacra.
A la segona part de la sessió, vam començar a explorar el complex problema de la violència que es perpetua contra les dones a l’espai públic. Es va fomentar la reflexió i el debat, també a partir de les experiències personals de l’equip.

Es van tractar diversos temes, com per exemple:
– La responsabilització de les dones víctimes d’aquesta violència: sovint es qüestiona la manera de vestir, d’actuar, els hàbits de la víctima d’agressions sexuals o d’assetjament. Com si fos ella la responsable de la violència, i no l’agressor.

– La normalització d’aquesta violència i la dificultat de saber com respondre: en el cas de les víctimes, sense sentir-se culpables i sent conscients dels propis drets; i en el cas de les persones que en són d’alguna forma testimonis, intentant trencar amb l’actitud de silenci i tolerància que molt sovint acompanya aquestes violències.
La sessió va ser plena de debat, reflexió i també diferencies d’opinió. Quant camí tenim encara  per poder desmuntar les creences i els mites al voltant d’aquestes violències, tan difoses encara avui en dia a la nostra societat!

 

La primera sessió de formació del 2015: gènere i comunicació

Un centre cívic és en constant comunicació amb el barri i la ciutat. Cada dia ens comuniquem amb les veïnes i veïns del barri, escrivim correus i notícies en les xarxes socials, elaborem cartells per un taller o un concert que organitzem… Fent tot això, hem de tenir incorporada una mirada de gènere, per tal de no transmetre estereotips i poder contribuir a una comunicació més inclusiva.

Com a centre cívic hem treballat durant aquests anys d’especialització en gènere sobre unes orientacions específiques respecte a la comunicació.

En aquesta sessió formativa, al juny del 2015, volíem seguir treballant sobre aquest tema tant important, amb l’objectiu principal de reforçar el coneixement de l’equip sobre les eines disponibles per analitzar la comunicació (periodística, publicitària, pública, així com del propi centre cívic) des d’una perspectiva de gènere.

Amb aquesta finalitat vam repassar alguns dels principals mecanismes existents per mantenir una comunicació estereotipada i sexista. Aquí alguns dels temes tractats.

  • la invisibilitat de les dones en les notícies periodístiques de major relleu;
  • la estereotipització de la imatge de les dones, encara molt vinculada a la cura i a l’àmbit privat i sovint en segon lloc respecte a un home protagonista (fins i tot en les campanyes del govern);
  • la sexualització del cos de les dones, utilitzat per vendre productes i atreure l’atenció en moltes publicitats, fins i tot recents;
  • la poca diversitat (per exemple d’ètnia i d’origen) de les dones i els homes representats.

Durant tota la sessió vam treballar sobre exemples concrets extrets de periòdics, publicitats, campanyes, etc. També vam voler analitzar algunes d’imatges creades pel centre cívic. Tot això per poder exercitar-nos a identificar possibles elements sexistes en la forma de comunicar els missatges.

El debat i la reflexió van ser intens. Seguim treballant per aplicar tot això a la nostra feina!