Assetjament escolar i identitat sexual

L’assetjament escolar que rep una persona al centre educatiu com a motiu sexual o de identitat de gènere és conegut com a lesbofòbia, homofobia, bifòbia i transfòbia.

Malauradament, més de la meitat dels menors LGTBI pateixen assetjament escolar i la diversitat d’orientació sexual és la primera causa de maltractament entre joves a les aules. La persona, sovint queda sotmesa a la exclusió, l’aïllament, les amenaces, els insults i altres tipus d’agressions basades en el sexisme i l’heterosexisme.

Raquel Platero Méndez i Emilio Gómez Ceto, al seu llibre “Herramientas para combatir el bullying homofóbico”, expliquen:

“El acoso por motivo de orientación sexual e identidad de género es el acoso que se realiza a través de actos de agresión físicos, psicológicos y sociales por parte, generalmente, de un grupo de escolares o docentes hacia estudiantes o compañeros/as lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Estos actos abarcan desde ser ignorados/as, rechazados/as, recibir insultos, injurias, agresiones físicas, etc. hasta el asesinato o la provocación del suicidio”.

Segons un estudi de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) que es va realitzar amb 700 joves, el 47% havia pensat en el suïcidi, el 35% ho havia preparat i el 17% ho havia intentat en algun moment.

Quin és el problema?

Ens trobem davant de la invisibilització de la població homosexual i transexual dins el sistema educatiu i social, el que provoca que hi hagi poc recolzament familiar i social per ser sexualitats minoritàries.

La falta de coneixement provoca el contagi del estigma tant d’agressors com  d’observadors i retroalimenta l’autocreença de superioritat envers la víctima.

La normalització social de la homofòbia és un problema sobreestés que s’ha de trencar per tal de començar a erradicar l’assetjament escolar dirigit a persones del col·lectiu LGTBI.

La suma d’aquests punts, provoquen que la persona agredida no expliqui la seva situació per vergonya i es generi una interiorització negativa del concepte i un autoaïllament que pot esdevenir en conductes de repressió i en la negació del sentiment o desig lesbo, homo o transexual.

Ens trobem davant d’una situació greu on és fonamental una ràpida detecció de l’assetjament i la ràpida intervenció. Per acabar amb aquesta situació és precís treballar a l’àmbit educatiu, tan formal com no formal, la sensibilització en la diversitat sexual a les escoles tan a nivell de professorat com d’alumnat i equips directius.

L’escolta activa i el reforç personal i de la identitat dels infants a les famílies i la visibilització i educació social envers la diversitat sexual entre la societat a través de la cultura: literatura, cinema, teatre…on es visibilitzi i es normalitzi la diversitat sexual per tal que desapareguin els estigmes i els prejudicis que hi ha davant el col·lectiu LGTB. D’aquesta manera, aconseguir la llibertat identitària i d’elecció sexual lliure.

Guia de recursos

Des de l’Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració de les entitats Coeducacció i Candela han publicat “Desaprenent. Una mirada feminista a l’etapa de secundària” una guia de recursos com a suport per al professorat de secundària de cara a treballar conceptes com la coeducació, la masculinitat hegemònica o  la LGTBIfòbia a les seves aules.

Posted in activitats.